Planowanie Strategiczne

• sporządzanie planów strategicznych
• badanie efektywności istniejącego
   systemu zarządzania
• usprawnianie procesów zarządzania,
   zarządzanie zmianami behawioralnymi
• modelowanie struktury organizacyjnej
   oraz dobór kadr
• sporządzanie planów marketingowych,
   strategii marketingowych i sprzedażowych
• identyfikacja nowych produktów, rynków
   i partnerów biznesowych
• czasowe zarządzanie i restrukturyzacja firmStrategiczne Doradztwo Finansowe i Due Diligence

• fuzje, przejęcia, w tym due diligence i wsparcie
   w negocjacjach
• wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych
   składników materialnych i niematerialnych
   majątku
• analiza opłacalności inwestycji, plany finansowe,
   budżety, kontroling
• pozyskanie finansowania z Unii Europejskiej,
   od banków, firm leasingowych, giełd, funduszy
   kapitałowych i inwestycyjnych, inwestorów
   prywatnych
• reprezentacja w procesie sprzedaży i zakupu
   przedsiębiorstwaDoradztwo w Zakresie Rachunkowości

• usługa MSSF HOTLINE – ciągły dostęp do eksperta
• sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych
   sprawozdań finansowych
• tworzenie polityk rachunkowości i schematów
   księgowania
• opinie księgowe, przegląd ksiąg i procedur
   księgowych
• szkolenia i doradztwo w zakresie MSSF, US GAAP,
   UK GAAP
• usługa UPDATE – na bieżąco przekazywane
   aktualizacje MSSF, US GAAP, UK GAAP


Audyt Wewnętrzny i Zarządzanie Ryzykiem

• przygotowywanie procedur wewnętrznych
• organizacja pracy audytu wewnętrznego
   (system Galileo)
• zarządzanie ryzykiem operacyjnym
   (system Magique)
• świadczenie usług audytu wewnętrznego Doradztwo Podatkowe

• audyt podatkowy (due diligence)
• doradztwo podatkowe w zakresie
   VAT, PIT, CIT, cło, akcyza
• ceny transferowe
• planowanie podatkoweUsługi Prawne

• kompleksowa obsługa prawna
• rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń,
   oddziałów i przedstawicielstw
   spółek zagranicznych w Polsce
• obsługa transakcji łączenia, sprzedaży, zakupu
   oraz przekształcania spółek
• audyt prawny (due diligence)
• obsługa transakcji w zakresie obrotu
   nieruchomościami
• przygotowywanie zgłoszeń do UOKiK
   w sprawie zamiaru koncentracji
   przedsiębiorstwUsługi Księgowe

• prowadzenie rachunkowości
• obsługa kadrowa i płacowa firm
• nadzór nad księgowością
• przygotowywanie raportów finansowych
   i zarządczychDoradztwo w Zakresie Nieruchomości

• doradztwo w zakresie sprzedaży, zakupu
   i wynajmu nieruchomości
• analiza opłacalności inwestycji
• pozyskiwanie warunków zabudowy (WZ)
   i pozwoleń na budowę
• inwestor zastępczy w projektach budowlanych
• wyceny nieruchomościUsługi IT

• wybór systemów lub rozwiązań
   technologicznych z zakresu zarządzania
   przedsiębiorstwem
• wyłączność sprzedaży i wdrożenia na terenie
   Polski, Litwy, Łotwy i Estonii systemu
   do wspierania zarządzania audytem
   wewnętrznym i ryzykiem operacyjnym
   Galileo/Magique, którego producentem
   jest firma Magique Galileo Software Ltd.Copyright © 2014 Projekt i wykonanie: SEMC